Cymraeg Saesneg

    

Archebu Tocynnau ar gyfer y
Gwasanaeth Cludo

"Mae Antur Stiniog yn lle anhygoel i feicio!"

Steve Peat
Pencampwr Cwpan y Byd Beicio Lawr Allt droeon.

Croeso i Antur Stiniog

Mae parc beicio Antur Stiniog yn swatio ym mynyddoedd trawiadol Gogledd Cymru. Ceir yma 14 o lwybrau beicio mynydd lawr allt gwych, wedi eu graddio o wyrdd i ddu, a hynny ar gyfer beicwyr o bob gallu - o ddechreuwyr i’r rhai sy’n cystadlu yn rasys cwpan y byd. At hyn, mae’r parc yn cynnig y gwasanaeth cludo beiciau mynydd gorau yn y Deyrnas Unedig, gyda rhai hyd yn oed yn dweud yn y byd! 

Mae Antur Stiniog wedi bod yn falch o gynnal digwyddiadau mawrion fel Pencampwriaethau Lawr Allt Prydain. Fodd bynnag, peidiwch â meddwl ei fod yn ymwneud â'r cystadlu i gyd gan fod ein llwybrau gwyrdd a glas yn cynnig profiad gwych i'r teulu er mwyn rhoi'r cyflwyniad hwnnw i chi i feicio mynydd ar ei orau!

Rydym ni hefyd yn llogi beiciau mynydd Saracen Bikes. Mae gennym ni ganolfan beicio mynydd llawn offer o'r radd flaenaf gyda chaffi, siop feiciau, cawodydd a golchfa feiciau. Sylwer y bydd y Caffi, yn ystod pandemig Covid-XNUMX, yn cynnig gwasanaeth bwyd i fynd yn unig y gellir ei fwynhau yn ein hardal eistedd awyr agored newydd neu ar y teras to.

Gwasanaeth Cludo

Llwybrau i bob beiciwr

Mae gennym ni 14 llwybr sy'n amrywio o radd werdd i radd ddu ac rydym ni wedi cael canmoliaeth ryngwladol mewn cyhoeddiadau beicio mynydd a chan feicwyr fel ei gilydd.

llogi beiciau ac offer

O’n cartref yng nghanol parc cenedlaethol Eryri yn ngogledd Cymru, rydym ni bellach yn cynnig ystod newydd sbon o feiciau lawr allt Saracen Myst ac Ariel i'w llogi, eu harddangos neu i’w gwerthu.

Yn darparu eich holl anghenion beicio mynydd...

Hyfforddiant

Hyfforddiant ar y safle gyda'n partneriaid hyfforddi swyddogol Pedal Mtb Ltd.

Siop Ar-lein

Amrywiaeth eang o ddillad Antur Stiniog, nwyddau a thalebau anrheg. 

 

#anturstiniog

faq Cyfleusterau Clwb Plant Llety
2022 Cedwir Pob Hawl     Gwefan gan DMC