Cymraeg Saesneg

    

Archebu Tocynnau ar gyfer y
Gwasanaeth Cludo

Amdanom ni

Antur 'Stiniog is a not for profit social enterprise. It was established in June 2007, having received pledges of support from more than 2000 local residents, each sharing the same vision:

“Datblygu potensial y Sector Awyr Agored yn ardal Ffestiniog mewn ffordd gynaliadwy ac arloesol er budd y trigolion a’r economi leol"

Nod Antur Stiniog yw gwireddu’r weledigaeth hon drwy gyfrwng nifer o brosiectau cyffrous sy’n amrywio o ddarparu mwynhad, hyfforddiant yn y sector a datblygu cyfres o lwybrau beicio mynydd yn yr ardal.
 

Y Siop – Antur 'Stiniog’s hub in the centre of Bro Ffestiniog. This is a commercial enterprise with a social heart. ‘Y Siop’ is a coffee house, clothing shop, makers space and information centre for this unique area. We sell quality local produce, clothing by trusted brands as well as a range of our own branded gear which is designed and printed locally is available to purchase both in store and ar-lein.
If you would like to contact us please call 01766 832 214 or email siop@anturstiniog.com


 

Prosiectau Cyfredol

Ardal Goetir -Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r cwmni lleol Dref Werdd i greu ardal goetir ar y safle er mwyn gwrthbwyso ein hôl troed carbon.

Gwarchodfa Natur - Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Prynwch Goeden - Efallai i chi sylwi ein bod wedi ychwanegu dewis 'prynu coeden' wrth dalu! Byddwn yn ychwanegu mwy o ardaloedd coediog o amgylch ein llwybrau a fydd unwaith eto'n helpu i wrthbwyso ein hôl troed carbon gan wella ecoleg y safle hefyd.  

Improvements - New improvements to Siop Antur Stiniog and the Mountain Bike centre including renovation of trails and the purchase of a new mini-bus were supported and funded by the Social Business Growth Fund through the European Regional Development Fund.

2024 Cedwir Pob Hawl     Gwefan gan DMC