Cymraeg Saesneg

    

Archebu Tocynnau ar gyfer y
Gwasanaeth Cludo

Amdanom ni

Mae Antur Stiniog yn fenter cymdeithasol. Sefydlwyd y cwmni ym mis Mehefin 2007 ar ôl derbyn addewidion o gefnogaeth gan fwy na 2000 o drigolion lleol - pob un ohonynt yn rhannu’r un weledigaeth:

“Datblygu potensial y Sector Awyr Agored yn ardal Ffestiniog mewn ffordd gynaliadwy ac arloesol er budd y trigolion a’r economi leol"

Nod Antur Stiniog yw gwireddu’r weledigaeth hon drwy gyfrwng nifer o brosiectau cyffrous sy’n amrywio o ddarparu mwynhad, hyfforddiant yn y sector a datblygu cyfres o lwybrau beicio mynydd yn yr ardal.
 

Y Siop - Canolfan Antur Stiniog yng nghanol Bro Ffestiniog. Dyma fenter fasnachol gyda chalon gymdeithasol. Mae’r Siop yn dŷ coffi, siop ddillad, lle creu a chanolfan wybodaeth ar gyfer yr ardal unigryw hon. Rydym yn gwerthu cynnyrch lleol yn ein tŷ coffi, dillad gan frandiau dibynadwy ynghyd â’n hamrywiaeth ein hunain o offer gyda’n henw arnynt. Mae ein hamrywiaeth ein hunain o ddillad a gânt eu dylunio a’u hargraffu yn lleol ar gael i'w prynu yn ein siop ac ar-lein. ar-lein.
If you would like to contact us please call 01766 832 214 or email siop@anturstiniog.com


 

Prosiectau Cyfredol

Ardal Goetir -Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r cwmni lleol Dref Werdd i greu ardal goetir ar y safle er mwyn gwrthbwyso ein hôl troed carbon.

Gwarchodfa Natur - Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Prynwch Goeden - Efallai i chi sylwi ein bod wedi ychwanegu dewis 'prynu coeden' wrth dalu! Byddwn yn ychwanegu mwy o ardaloedd coediog o amgylch ein llwybrau a fydd unwaith eto'n helpu i wrthbwyso ein hôl troed carbon gan wella ecoleg y safle hefyd.  

Improvements - New improvements to Siop Antur Stiniog and the Mountain Bike centre including renovation of trails and the purchase of a new mini-bus were supported and funded by the Social Business Growth Fund through the European Regional Development Fund”

2023 Cedwir Pob Hawl     Gwefan gan DMC