Cymraeg Saesneg

    

Archebu Tocynnau ar gyfer y
Gwasanaeth Cludo

Llwybrau lawr allt a beicio rhydd

Ynglŷn â'n llwybrau

Mae gennym ni 14 llwybr sy'n amrywio o radd werdd i radd ddu ac rydym ni wedi cael canmoliaeth ryngwladol gan gyhoeddiadau beicio mynydd a beicwyr fel ei gilydd. Mae gwasanaeth cludo ar gyfer pob llwybr (rydym yn gyfleuster cludo yn unig) sy'n cael ei ystyried fel y gwasanaeth cludo gorau yn y Deyrnas Unedig. 

Llwybrau

 

Plwg a Plu

Llwybr gwyrdd Antur i ddechreuwyr: 2km o lwybr sengl sy'n llifo'n hyfryd

Jympar

Mae dwy ran i'r llwybr lawr allt graddfa las, cyn rhoi'r dewis i chi - hanner ffordd - o ymuno â'r llwybr gwyrdd neu'r coch... 'Cymysgwch eich lliwiau!'

Shafft

Mae cyfres o lwybrau muriog yn eich troelli yr holl ffordd i lawr yn ôl i'r man cychwyn eto!

Capsan

Llwybr mwy naturiol heb arwyneb gyda digon o gyfle i hedfan.

Drafft

Croeswch o'r bont uchaf i'r man cychwyn ar y llwybr technegol yma.

Lein Meehhh

Mae dros 30 naid ar y llwybr hwn y mae hi’n bosib rhowlio drostynt i gyd……'I'r awyr amdani'!
 

Trac Pwmp

Trac naid ger y maes parcio sy’n addas i bob gallu.

Sgrybadyb

Sawl naid ac ysgafell i'ch arwain fel y gwynt at y Car Gwyllt!

Car Gwyllt

Llwybr coch technegol a chreigiog!

Bendigeidfran

Tynn, troellog, cribog a thomenni o hwyl naturiol. Mae'n canghennu oddi ar Powdwr Du o'r bont waelod a disgwyliwch rhywfaint o 'wyllt yn y gwlyb'.

Powdwr Du

Creigiog a thechnegol a digon o gyfle i hedfan. Ddim i'r gwangalon!   

Neidiau’r Cae

Y neidiau mwyaf ar y safle yn mynd â chi'n ôl i'r man cychwyn.

Ail bowder

Yn canghennu oddi ar Powdwr Du ac yn cynnig opsiwn heriol gyda cwymp graig ymrwymedig...... Rydych chi wedi cael eich rhybuddio!
 

Y Du

Llif...Serth...Di-baid...!x
 

2024 Cedwir Pob Hawl     Gwefan gan DMC