Cymraeg Saesneg

    

Archebu Tocynnau ar gyfer y
Gwasanaeth Cludo

Llogi Beic

Llogi Beiciau Lawr Allt Saracen.

Fel un o brif leoliadau beicio lawr allt y Deyrnas Unedig, mae gennym ni amryw o lwybrau lawr allt i wibio ar eu hyd. Yma ym Mharc Cenedlaethol Eryri yng ngogledd Cymru, rydym bellach yn cynnig ystod newydd sbon o feiciau lawr allt Saracen Myst ac Ariel i'w llogi. Mae beiciau Saracen yn gwbl addas i'n tirwedd heriol ac ar gyfer 2021 byddwn yn cynnig fflyd o feiciau lawr allt Myst a beiciau mynydd cyflawn Ariel ar gyfer pob disgyblaeth beicio mynydd.

£ 75 y dydd gydag eithriad difrod dewisol sy'n eich eithrio rhag gorfod talu am unrhyw ddifrod damweiniol i'r beic am ddim ond £ 8 ychwanegol. Bydd gofyn i chi ddarparu dogfen adnabod gyda llun arni wrth gasglu'r beic ar log.
 

Beiciau Lawr Allt 

Fflyd lawn o feiciau lawr allt Myst Al i sicrhau eich bod yn cael y gorau o'ch diwrnod yn Antur Stiniog.

Beiciau Enduro

Amrywiaeth o feiciau Saracen enduro gan gynnwys yr Ariel 80 newydd.

 

Beiciau Hongiad Blaen (Hardtail) / Ieuenctid

Amrywiaeth o beiciau enduro plant, ieuenctid ac oedolion. Mae'r olwyn maint 24" a 26" yn addas ar gyfer plant 8-12 oed yn dibynnu ar uchder yr unigolyn. Mae'r maint olwyn bach a chanolig 27.5" yn addas ar gyfer oedolion hyd at 5' 8".

Llogi beic

2024 Cedwir Pob Hawl     Gwefan gan DMC