Cymraeg Saesneg

    

Archebu Tocynnau ar gyfer y
Gwasanaeth Cludo

Y gwasanaeth cludo gora yn y DU!

Mae gennym ni 14 llwybr sy'n amrywio o radd werdd i radd ddu ac rydym ni wedi cael canmoliaeth ryngwladol gan gyhoeddiadau beicio mynydd a beicwyr fel ei gilydd. Mae gwasanaeth cludo ar gyfer pob llwybr (rydym yn gyfleuster cludo yn unig) sy'n cael ei ystyried fel y gwasanaeth cludo gorau yn y Deyrnas Unedig.

Archebu gwasanaeth cludo o flaen llaw ar gyfer diwrnod cyfan

Monday / Thursday - £40 i reidio
Friday / Saturday / Sunday - £44 i reidio

To fully experience the Uplift Service at its best we highly recommend booking a full day ticket. The uplift service will do up to 20 runs a day. We recommend arriving as early as possible to get the most out of your day and spend your time at Antur 'Stiniog doing what you came to do ride, not push! The first uplift starts at 9.30am and runs until 4.10pm breaking for 45 minutes at 12.30pm for lunch.

Gallwch archebu lle gan ddefnyddio ein system archebu ar-lein ddiogel. Darllenwch ein telerau ac amodau cyn archebu.

Amseroedd agor

Mae ein horiau agor yn dymhorol

Gaeaf Friday - Sunday *
Haf Dydd Iau - Dydd Llun **
Y Ganolfan yn agor 8.30am - 5pm
Cludiad cyntaf y bore 9.30am
Cludiad cyntaf y pnawn 1:30pm
Cludiad olaf 4pm - 4:15pm 

* Gall dyddiadau agor amrywio dros gyfnod y Nadolig
** Yn dibynnu ar olau dydd

Mae archebion cludo preifat ar gael ar ddiwrnodau pan nad oes gwasanaeth cludo arferol

Gwasanaeth Cludo

2024 Cedwir Pob Hawl     Gwefan gan DMC